Testamenttilahjoitus

Kukaan meistä ei elä ikuisesti, mutta testamenttilahjoituksella voit varmistaa, että elämä saa jatkua jossain toisessa muodossa. Se on sinun tahdonilmaisusi jälkipolville siitä, miten haluat omaisuuttasi käytettävän.

Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle osoitetulla testamenttilahjoituksella voit ilmaista tahtosi tukea ja edistää lasten veri- ja syöpäsairauksien hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittämistä ja tieteellistä tutkimusta sekä veri- ja syöpäsairaiden lasten ja heidän läheisten tukemista sekä yleisen tietoisuuden lisäämistä vielä oman elämäsi jälkeenkin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiön ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksista veroa, joten varat käytetään kokonaisuudessaan lasten syöpähoidon hyväksi.

Mikä on testamentti?

Testamentilla saat ilmaistua tahtosi siitä, kenelle ja miten haluat omaisuutesi jakaa. Jollet ole laatinut testamenttia, omaisuutesi jaetaan perimysjärjestyksessä. Jos sinulla ei ole perillisiä, omaisuutesi menee kuoleman jälkeen valtiolle.
Tavallisesti testamentin laadinta ei ole monimutkaista ja sen voi laatia itsekin ilman juridista neuvontaa. Testamentin on kuitenkin täytettävä tietyt laissa asetetut muotovaatimukset, jotta se olisi juridisesti pätevä.

Testamentin muotovaatimukset

  • Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa läsnä yhtä aikaa
  • Todistajien on todistettava testamentti nimikirjoituksillaan sen jälkeen, kun testamentintekijä on allekirjoittanut testamentin. Todistajaksi ei kelpaa testamentintekijän tai -saajan lähisukulainen tai puoliso

Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta testamentintekijä saa valita, haluaako hän paljastaa todistajille testamentin sisällön.

Testamentissa on mainittava vähintään

  • Testamentintekijän nimi, sekä henkilö- ja osoitetiedot
  • Testamentinsaajan tiedot
  • Testamentin kohde (esim. kaikki omaisuus tai jokin osa omaisuudesta)

AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr.
Y-tunnus: 2503150-8

Testamenttilahjoitustili:

Nordea 181930-433
IBAN FI47 1819 3000 0004 33
BIC NDEAFIHH

Testamenttiin on myös hyvä merkitä päiväys esimerkiksi siltä varalta, että henkilö tekee myöhemmin uuden testamentin. Testamentti on mahdollista muuttaa tai peruuttaa koska tahansa sen laatimisen jälkeen.

Jos testamentti sisältää monimutkaisia määräyksiä tai sen tekijä haluaa muutoin apua sen laatimiseen, on hyvä kääntyä lakimiehen tai esimerkiksi oman pankin puoleen.

Lisätietoa testamenttilahjoituksesta

Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö asiamies Laura Paasio
puhelin 050 597 0554
sähköposti info@aamusaatio.fi