Mitä lasten syöpä on?

Syöpä on pahanlaatuinen sairaus, joko kiinteä kasvain tai leukemia, joka kasvaa ja leviää elimistössä. Solussa jokin asia menee raiteiltaan, minkä seurauksena solu jatkaa rajattomasti kasvamistaan ja jakautumistaan. Solut ovat elimistön pienimpiä rakennuspalikoita. Lapsuudessa solut jakautuvat nopeasti, kunnes keho on kasvanut ”valmiiksi”. Sen jälkeen monet solut jakautuvat vain vahingoituttuaan, kun kudos vaatii korjaamista.

Solut voivat jakaantumisen lisäksi tehdä myös ”itsemurhan” (apoptoosi) tietyissä tilanteissa, esimerkiksi jakauduttuaan tietyn kertamäärän. Solujakautumista ohjaavat ja kontrolloivat tietyt geenit solun tumassa. Nämä geenit reagoivat esimerkiksi ympäröivien solujen lähettämille viesteille (signaaleille), erityisille kasvua stimuloiville aineille ja hermoston vaikutuksille.

Jos signaalisysteemi lakkaa toimimasta ja jakaantuminen ei pysähdy, muuttuu solu syöpäsoluksi, joka jatkaa omien kopioidensa luomista äärettömästi. Jonkun ajan kuluttua syntyy syöpäsoluista koostuva patti. Sitä kutsutaan kiinteäksi kasvaimeksi. Kasvaimen kyky vältellä elimistön säätelyjärjestelmiä, kuten valkosoluja, ja hankkia ravinteensa lisääntyy. Yhä useampia muutoksia tapahtuu kasvainsolukossa ja kasvain alkaa lähettää etäpesäkkeitä.

Syöpäsolut eivät aina kerry ryhmittymiksi. Leukemiassa vertamuodostavat solut muuttuvat syöpäsoluiksi. Niitä esiintyy luuytimessä ja verenkierrossa. Lopulta niitä on niin paljon ja ne vievät niin paljon tilaa terveiltä soluilta, että luuytimen normaalit toiminnot ehtyvät.

Lapsen syöpä on erilainen kuin aikuisen

Lapset ja nuoret saavat eri syöpämuotoja kuin aikuiset ja nämä syöpämuodot ovat useimmiten hoitoon paremmin vastaavia. Lapsilla ja nuorilla on yleensä myös se etu, että he ovat muutoin terveitä ja heillä on harvoin muita sairauksia samanaikaisesti. Lasten syövät eivät aiheudu elintavoista, kuten joskus on aikuisten kohdalla.

Lapset ovat kasvavia yksilöitä, jotka toisaalta hoitojen jälkeenkin voivat kasvaa normaalisti, kehittää normaalin älykkyyden ja läpikäydä normaalin murrosiän säilyttäen hedelmällisyytensä.

Nuoren potilaan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen hoidon aikana on tärkeätä. Pienen lapsen ja teini-ikäisen tarpeet eivät ole samanlaisia. Pienen lapsen tarpeita ovat ennen kaikkea perheensä parissa olo, koulussa käyminen ja yhteys kavereihin.

Teini-ikäisen tilanne on toisenlainen. Hän on aloittanut itsenäistymisen ja hänelle täytyy antaa mahdollisuus jatkaa sitä prosessia, vaikka se monesti lisää vanhempien huolta. Nuorelle täytyy antaa mahdollisuus kehittää suhdettaan mahdollisen tyttö- tai poikaystävän sekä lähipiirin kanssa, jossa esimerkiksi ulkonäöllä voi olla suuri merkitys. Hiusten menettäminen syöpähoitojen vuoksi voi olla sekä lapselle että nuorelle vaikea asia hyväksyä, koska hän mieluiten näyttäisi samalta kuin muut ikätoverit. Huolehtiminen täytyy sopeuttaa näihin asioihin, ja on tärkeää, että perhe ymmärtää, että normaalit prosessit ja rutiinit jatkuvat sairaudesta huolimatta.

Leukemiat ja aivokasvaimet ovat yleisimpiä

Muutoksista, jotka saavat solun muuttumaan syöpäsoluksi, on monta teoriaa ja paljon tietoa. Perimmäistä syytä lapsuuden syöpään ei kuitenkaan tunneta.

Lasten yleisimmät syöpätyypit ovat leukemiat ja aivokasvaimet. Nämä yhdessä kattavat runsaat puolet kaikista lasten syövistä. Loput diagnooseista muodostuvat kasvaimista mm. lisämunuaisen ytimessä tai hermokudoksessa (neuroblastooma), munuaisissa (Wilmsin kasvain), luustossa, lihaksistossa ja imusolmukkeissa.

Lue lisää

Leukemia »
Aivokasvaimet »
Neuroblastooma »
Lymfooma »
Wilmsin tuumori »

Lähde: /https://syoparekisteri.fi/tilastot/tilastot-teemoittain/lapsisyopatilastot/