Varainkeruulupa

Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö
Y-tunnus: 2503150-8

Luvan numero
RA/2022/1621

Toimeenpanoaika ja –alue
Lupa on voimassa 1.1.2023 –
Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Säätiön sääntöjen mukaisesti varat kohdistetaan Säätiön tarkoitusta noudattaen tukemaan ja edistämään lasten veri- ja syöpäsairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä. Sekä tulemaan ja edistämään veri- ja syöpäsairaiden lasten hoitoa ja kuntoutusta ja muilla tavoin tukemaan näitä lapsia ja heidän läheisiään.

Säätiön rahankeräysvaroja kohdennetaan lasten syöpähoitojen kehitykseen, joka käytännössä on lasten veri- ja syöpäsairauksiin liittyvien hoito-ohjelmien tutkimusta ja kehittämistä. Edellä kerrotun lisäksi Säätiö kohdistaa varoja syövästä selvinneiden myöhäisseuranan kehittämistä tukevaan työhön sekä lasten syöpiin liittyvään tutkimustyöhön.

Rahan keräyksellä kerätyt varat jaetaan apurahoina syöpiin liittyvien hoitojen kehitys- ja tutkimustyön tukemiseksi.

Rahankeräysluvan alaiset kerätyt varat kohdistetaan ensisijaisesti ja tarkoitukseen viiveettä, sitä mukaa kun uusia rahoitettavia tutkimuksia säätiön hallitus hyväksyy lääketieteellisen asiantuntijatyöryhmän esityksestä.