Aamu syntyi auttamisen tahdosta

Suomesta on puuttunut lasten syöpäsairauksien hoidon kehitystä tukeva taho. Mutta eipä puutu enää – nyt on Aamu!

Suomen lasten syöpälääkäreiden aloitteesta vuonna 2012 käynnistettiin hanke, jonka tavoite oli perustaa kansallisesti toimiva säätiö tukemaan lahjoitusvaroin Suomessa syöpää sairastavien lasten lääketieteellistä hoidon kehitystä.

Säätiön perustamiseen tarvittavan säädepääoman lahjoitti suuri joukko yksityisiä henkilöiltä, yrityksiä ja yhdistyksiä. Mukaan säätiötä perustamaan lähti myös sairaanhoitopiirejä. Säätiö rekisteröitiin syksyllä 2012, jolloin se myös sai nimensä: Aamu.

Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö syntyi ammattilaisten tahdosta auttaa. He antoivat säätiölle sisällön ja huolehtivat edelleenkin, että säätiö vastaa toiminnaltaan vaadittuja sääntöjä, sijoittaa kerätyt varat oikein, jakaa varoja oikeudenmukaisesti, noudattaa avoimuuden toimintaperiaatteita sekä puhuttelee lahjoittajia ja yhteiskuntaa selkeästi ja nykyaikaisesti.

Aamu Säätiön tehtävä on mahdollistaa syöpään sairastuneille lapsille maailman paras hoito ja terve aikuisuus.

Aamua tarvitaan, koska julkinen rahoitus ei riitä

Lasten syöpähoitojen kehitystyö edellyttää huipputason osaamista ja jatkuvaa tutkimusta. Tähän tärkeään tehtävään toivomme sinun tukeasi.

Tällä hetkellä suomalaisista lapsista noin 3 000 on syöpähoidossa tai seurannassa. Vuosittain tehdään yli 150 uutta lasten syöpädiagnoosia. Se tarkoittaa, että lähes joka toinen päivä yksi lapsi sairastuu, ja että hänen ja hänen perheensä elämä muuttuu äärimmäisellä tavalla.

Lasten syöpähoitoon liittyvän lääketieteen kehitys on ollut viimeisen 30 vuoden aikana menestys. Vielä 1980-luvulla vain yksi neljästä sairastuneesta lapsesta voitiin parantaa, mutta nykyään neljä viidestä elää myös aikuisuuden. Kuitenkin Suomessa yksi viidestä syöpään sairastuneesta lapsesta edelleenkin menehtyy.

Lasten syöpähoidossa ollaan tehty uranuurtavaa työtä Pohjoismaissa. Kansainvälisissä vertailuissa Suomen hoitotulokset ovat maailman huippua. Lapsiin kohdistetut syöpähoidot ovat lääketieteellisesti vaativia. Ne edellyttävät jatkuvaa kehittämistä ja mukanaoloa niin kansallisissa kuin kansainvälisissä tutkimus- ja hoidonkehitysprojekteissa.

Lasten syöpä- ja veritautihoidot perustuvat pääosin kansainvälisesti kehitettyihin hoito-ohjelmiin. Niiden käyttöönotto ja toteuttaminen edellyttävät merkittäviä henkilö- ja taloudellisia resursseja. Tiukentuneen kansainvälisen seurannan ja valvonnan takia myös suomalaisten sairaaloiden tulisi nykyään rekisteröityä näihin kehitettäviin hoito-ohjelmiin saadakseen ne käyttöön myös suomalaisille, syöpään sairastuneille lapsille.

Suomessa ollaan uudenlaisessa ja haastavassa tilanteessa. Sairaaloilla ei ole rakenteellisia mahdollisuuksia nopeasti reagoida näihin uusiin vaatimuksiin taloudellisin eikä henkilöresurssein. Rahoitusta tarvittavien tutkimushoitajien ja lääkäreiden palkkaamiseen, rekisteröintikuluihin, lisääntyviin erikoisnäytekuluihin ja vastaaviin tarpeisiin ei ole julkisia varoja olemassa. Suomessa vain julkiseen rahoitukseen tukeutuva hoitotyön kehitys ei näin ollen tule seuraamaan edistyksellisintä tasoa. Syöpäsairaita suomalaisia lapsia ei enää kyetä hoitamaan viimeisimmillä ja uudenaikaisimmilla syöpähoito-ohjelmilla.

Aamu haluaa taata syöpään sairastuneille suomalaislapsille kansainvälisestikin tarkasteltuna parhaan mahdollisen hoidon. Keräämme varoja auttaaksemme häntä, jonka elämänlanka on ohuen ohut.