Aamu Säätiön tarkoitus ja tavoitteet

Aamu Säätiön päätehtävä on mahdollistaa paras hoito syöpään sairastuneille lapsille. Tehtävää toteutetaan kohdistamalla varoja lasten syöpähoidon tutkimukseen ja hoidon kehityshankkeisiin.

Jotta Aamu voi toteuttaa tarkoitustaan, edellyttää se aktiivista varainhankintaa, jota toteutetaan säätiön sääntöjen periaatteita noudattaen, hallituksen hyväksymän varainhankintasuunnitelman mukaisesti. Kerätyt varat kohdistetaan hyväksytyn lääketieteellisen toimintasuunnitelman mukaisesti priorisoituihin lääketieteellisiin hankkeisiin edistämään ja kehittämään kansallisesti annettavaa hoitoa syöpätauteja sairastaville lapsille. Säätiön hallitus valvoo hankkeita, joihin säätiön keräämiä varoja sijoitetaan. Hankkeiden tavoitteista ja etenemisestä viestitään avoimesti.

Aamu on voittoa tavoittelematon kansallinen säätiö.

Säätiön tarkoitus on mahdollistaa Suomessa syöpään sairastuneille lapsille maailman paras ja uudenaikaisin hoito sekä terve aikuisuus. Tarkoitusta toteutetaan kohdistamalla varoja lasten syöpähoidon tutkimukseen ja hoidon kehityshankkeisiin.
Säätiön tarkoitukseen kohdistettavia varoja kartutetaan organisoimalla säännöllistä varainkeruuta sekä järjestämällä kertaluonteisia varinkeruuhankkeita.

Säätiön varoilla rahoitetaan kliinisten tutkimusten uusia vaatimuksia, joita julkinen terveydenhuolto ei resurssimielessä tue sekä kasvavaa tarvetta tutkimuksia vetävistä lääkäreistä ja tutkimussairaanhoitajista.

Säätiö edistää kansainvälistä yhteistyötä lasten syöpätautien parissa työskentelevien asiantuntijoiden sekä muiden toimialaan liittyvien toimijoiden keskuudessa; tietotaidon vaihtoa, koulutuksen tukemista, kansainvälisten hoito-ohjelmien kehitysprojekteja.

Säätiön varoilla tehdään mahdolliseksi erikoisosaajien keskittyminen hoitojen kehitystyöhön, jolloin erikoissairaanhoitoon avautuu nuoremmille alaan erikoistuville kouluttautumismahdollisuuksia ja työtilaisuuksia. Näin taataan toiminnan jatkuvuus ja estetään pienen toimijajoukon uupuminen.

Lasten syöpätautien kansainväliset hoito-ohjelmat kehittyvät yhä yksilöllisempään suuntaan, kun tautien biologiaa opitaan entistä perusteellisemmin tuntemaan. Pitkälle koulutettuja erikoislääkäreitä ja hoitajia tarvitaan lisää, jotta kehityksessä voidaan pysyä mukana. Julkisen sektorin koulutus- ja virkaresurssit eivät tue tätä.

Säätiö tukee muutosta, jossa suurin lisä lastenyksiköiden potilasmäärässä tullee jatkossa olemaan syövästä selviytyneiden potilaiden tuottama seurannan tarve aina aikuisikään asti.

Säätiö ennakoi terveydenhuollon rahoitusrakenteen muutosta, jossa terveydenhoito tulee enenevässä määrin tukeutumaan yksityiseen rahoitukseen.

Toiminta-alueet

Säätiö kohdistaa lahjoitettuja varoja lasten syöpälääketieteen osa-alueille, jotka ovat tärkeitä syöpähoitojen kehitystyön onnistumisessa. Nämä varat varmistavat suomalaislasten syöpähoidon tason säilymisen korkealuokkaisena niin, että käytössä on alan uusimmat ja parhaimmat hoitomuodot. Varojen käytöstä päättää säätiön hallitus lääketieteellisen asiantuntijatyöryhmän esityksestä.

Aamu Säätiö kohdistaa lahjoitetut varat oikein – ja läpinäkyvästi.