Tutkimustyö

Syöpätautien hoidon kehittäminen vaatii jatkuvaa tutkimustyötä. Se voi olla esimerkiksi perustutkimusta, jonka avulla pyritään selvittämään niitä mekanismeja, jotka johtavat syövän syntyyn. Tämä tieto on välttämätöntä, jotta voidaan kehittää uusia, entistä parempia hoitokeinoja.

Kliinisen tutkimuksen avulla taas pyritään löytämään mahdollisimman tehokkaita ja mahdollisimman vähän sivuvaikutuksia aiheuttavia hoitokeinoja sekä tukihoitoja, joiden avulla potilas kestää paremmin entistä tehokkaammat hoidot. Tutkimuksen kohteena on myös lapsipotilaan kasvu, kehitys ja psykososiaalinen selviytyminen elämässä hoitojen jälkeen.

Työnkuvaus

Ison tutkimusryhmän vetäjällä saattaa olla käynnissä useita eri projekteja mukaan lukien myös kollaboraatioprojekti. Päävastuullisena tutkijana ryhmässä on mahdollisesti yksi tai useampi väitöskirjaohjattava. Tutkimusaiheet voivat olla puhtaasti perustutkimusta, translationaalista tutkimusta. Meneillään olevista uusista säätiön rahoittamista tutkimusohjelmista julkaistaan tietoa säätiön sivuilla sitä mukaa kuin hankkeet alkavat.