Varainkeruulupa

Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö
Y-tunnus: 2503150-8

Luvan numero
POL-2015-13038

Toimeenpanoaika ja –alue
Lupa on voimassa 4.3.2016 – 3.3.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää lasten veri- ja syöpäsairauksien hoidon kehittämistä ja tieteellistä tutkimusta sekä tukea ja edistää lasten veri- ja syöpäsairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä.

Kerätyt varat myönnetään apurahoina lasten veri- ja syöpäsairauksiin liittyvien hoito-ohjelmien eli hoitoprotokollien kehitystyöhön. Protokolla on yksityiskohtainen ohjeisto erilaisten lasten syöpätautien hoidosta. Se käsittää ohjeet taudin määrittelyyn, hoidon suunnitteluun, hoidon tulosten ja mahdollisten hoidon välittömien sivuvaikutusten arviointiin ja hoidon lopputuloksen ja mahdollisten myöhäisten sivuvaikutusten määrittämiseen. Hoitokaaviot uusiutuvat kolmen – viiden vuoden välein.

Lisäksi kerättyjä varoja voidaan myöntää apurahoina seuraaviin tarkoituksiin

  • Lasten syöpälääkäreiden yhteispohjoismainen NOPHO -yhteistyö, jossa suunnitellaan ja toteutetaan yhteispohjoismaisia lasten eri syöpätauteihin liittyviä hoitosuunnitelmia.
  • Lasten syöpärekisterin kehitystyö.
  • Yhteiseurooppalainen PanCare -kehitystyöhön, joka luo edellytyksiä syövästä selvinneille selvitä elämässä eteenpäin.
    Nordic network for fertility preservation työryhmän työn tukeminen. Nordic network for fertility preservation on kansainvälinen ja kansallinen moniammatillinen ryhmä, joka käsittelee syöpää sairastaneiden lasten ja nuorten fertiliteetin säilyttämiseen liittyviä asioita.
  • Lasten syöpiin liittyvä tutkimustyö.