Merkittävä apuraha Lastentautien tutkimussäätiöltä

Lastentautien tutkimussäätiö on jakanut apurahoja lastentautien tutkimukseen vuodelle 2015. Aamu Säätiölle myönnettiin kolmivuotinen hankeapuraha, joka kohdistetaan Anaplastisen suurisolu lymfooman (ALCL) uuden hoito-ohjelman kehitystyöhön. Apurahan suuruus on 90.000 euroa.