Verovähennysoikeus yhteisölahjoituksille vuosille 2015 – 2019

Verohallinto on 15.12.2014 uusinut päätöksen, jonka mukaan Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö on verohallinnon nimeämien yhdistysten, laitosten ja säätiöiden joukossa, joiden varsinaisena tarkoituksena on suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen, ja joille tehty lahjoitus on tuloverolain 57,1 §:n 2. kohdan perusteella vähennettävissä lahjoituksen tehneen yhteisön tulosta verotuksessa. Vähennyskelpoinen lahjoitus voi olla vähintään 850 euroa ja enintään 50 000 euroa saajaa kohti.