El. Päivi Raittiselle on myönnetty 20.000 apuraha väitökirjatutkimukseen

Marraskuussa 2015 el. Päivi Raittiselle myönnetty 20.000 euron tutkimusapurahalla tehtävä väitöskirjatyö on alkanut. Työssä tutkitaan lapsuusiässä syövän sairastaneiden sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Kuulemme työn etenemisestä 2017 aikana.

Lue lisää tutkimuksesta.

TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSESTA
Hankkeen hypoteesina on, että lapsuusiän syövän hoidon sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä lisäävä että suora verisuonivaikutus voimistavat ateroskleroosin ja verisuonimuutosten kehittymisprosessia. Hankkeen tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä kliinisessä työssä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin suuntautuvan elintapaohjauksen tehostamiseen.

Tutkittavat ovat Tampereen, Helsingin, Kuopion, Oulun ja Turun yliopistollisten sairaaloiden lastenklinikoissa vuosina 2000-2005 syöpähoitoa saaneet potilaat. Tutkimukseen osallistuu 158 lapsuusiässä syöpähoidot läpikäynyttä nuorta/aikuista. Kontrollihenkilöinä ovat Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) tutkimuksen syöpää sairastamattomat lapset ja nuoret. LASERI-tutkimusprotokollan mukaan selvitetään tutkittavien keskeiset taustatiedot, tutkittaville tehdään kliininen tutkimus, otetaan verinäytteet sekä mitataan tutkittavilta varhaisia valtimomuutoksia (intima-media paksuus, endoteelifunktio, elastisiteetti) ultraäänen avulla.

Syksyn 2015 aikana on kerätty puuttuvat solunsalpaajahoitoa koskevat tiedot sekä analysoitu tehdyt ultraäänitutkimukset. Tämän jälkeen koko materiaali tutkittavien ja kontrollien osalta on kerättynä. Päivi jää vuoden 2016 alusta tutkimusvapaalle analysoimaan valmiina olevaa materiaalia ja raportoimaan tuloksia. Väitöskirjahankkeen ensimmäiset osajulkaisut julkaistaan vuoden 2016 aikana.