Myöhäisvaikutukset hallintaan STEP-hankkeella

 

Turun lasten syöpäyksikössä tapahtuu hienoja asioita. Aamu Säätiö on tukenut 20.000 eurolla lapsena syövän sairastaneiden myöhäisvaikutusten hoitoa ja seurantaa kehittävää STEP-hanketta. STEP tulee sanoista Selviytyjien Terveys ja Elämänlaatu Paremmaksi.

Tämän vuoden apurahalla on perinteisen vastaanotto- ja neuvontatoiminnan lisäksi voitu kehittää täysin uutta interaktiivista seurantajärjestelmää, joka lähettää myöhäisvaikutusrekisterissä oleville automaattisesti säännöllisin väliajoin elektronisia kyselyitä terveydentilasta ja näin on voitu lisätä merkittävästi palveluiden oikea-aikaisuutta. Tämä on tärkeä hanke, joka jatkuu vuonna 2017.Kaikista syövän lapsena tai nuorena sairastaneista vain kolmannes elää terveen aikuisuuden. Loput lähes 70 % kärsii jossain elämänvaiheessa myöhäishaitoista.

Aamun missio on TERVEEN AIKUISUUDEN mahdollistaminen kaikille lapsena syövän sairastaneille.