Lasten lääketutkimuskeskus PeeTU:lle myönnetty apuraha

Lasten varhaisvaiheen lääketutkimuskeskus PeeTU on päässyt eurooppalaisen lasten syöpälääketutkimusverkoston, ITCC jäseneksi. Aamu Säätiö on myöntänyt apurahan ITCC:n vuosittaisen jäsenmaksun kattamiseksi.

Vuoden alussa avattu Suomen ensimmäinen lasten varhaisvaiheen lääketutkimuskeskus, PeeTU (Pediatric early phase trial unit), on hyväksytty eurooppalaiseen lasten syöpälääketutkimusverkostoon, ITCC jäseneksi  (www.itcc-consortium.org). ITCC:n jäsenyys mahdollistaa Suomen pääsyn uusimpiin kansainvälisiin lasten syöpälääketutkimuksiin.

Aamu Säätiö on myöntänyt PeeTU:n toimintaan apurahan, jolla katetaan ITCC:n vuosijäsenyysmaksu. Jäsenmaksu on 3.000 euroa vuodessa.

Kuvassa TAYSin lasten syöpäosaston ylilääkäri Olli Lohi, joka vastaa Tampereella sijaitsevan PeeTU:n toiminnasta.

Taustaa lääketutkimuksista Euroopassa
Euroopassa tehdään vuosittain noin 4 000 lääketutkimusta, joista 10 % tutkitaan lapsilla. Vuonna 2006 voimaan astunut EU:n lastenlääkeasetus (EY 1901/2006) velvoittaa lääketeollisuuden tutkimaan uudet lääkkeet lapsiväestössä, jos niille katsotaan olevan tarvetta myös lapsilla. Kuitenkin poikkeusmenttelyn vuoksi vasta 10 – 15 % suunnitelluista tutkimuksista on toteutettu. Tällä hetkellä on yli 1 000 lasten lääketutkimussuunnitelmaa (PIP), joka tarkoittaa käytännössä yli 4 000 lasten lääketutkimusta. Näihin tutkimuksiin tulisi rekrytoida seuraavan viiden vuoden aikana keskimäärin 500 000 lasta Euroopassa.

Suomessa on lapsia 1,2 miljoonaa (EU:ssa n. 100 miljoonaa). Suomen yliopistollisisssa sairaaloissa hoidetaan n. 70 000 lasta vuosittain. Lasten syöpälääkäreiden arvion mukaan Suomessa on vuosittain n. 15 syöpää sairastavaa lasta, joiden eläma voitaisiin mahdollisesti pelastaa näillä vairhaisvaiheen lääketutkimuksiin perustuvilla hoidoilla. Tulevaisuudessa tämä luku tulee kasvamaan.