Lasten syöpien tunnus Kultanauha otetaan Suomessa käyttöön

Tiedote 
31.1.2018

Syöpäsäätiö, Aamu Säätiö ja Sylva ry ovat yhdessä rekisteröineet virallisesti Kultanauhan Suomeen. Se tulee myös käyttöön kaikille syöpäsairaiden lasten vanhempien kerhoille ja yhdistyksille. Kultanauhan avulla pyritään lisäämään tietoutta lasten syövistä ja niiden hoidosta.

Kultanauha (engl. Gold Ribbon) on kansainvälisesti käytetty lasten syöpien tunnus, joka otettiin alun perin käyttöön Yhdysvalloissa vuonna 1997. Suomeen Kultanauha rekisteröitiin virallisesti loppuvuodesta 2017 ja nyt se lanseerataan kansainvälisen lasten syövän päivän (15.2.) yhteydessä. Kultanauhalla lisätään tietoutta lasten syövistä, hoidoista sekä osoitetaan tukea sairastuneille – sen avulla kerätään myös varoja valtakunnalliseen ja paikalliseen työhön syöpään sairastuneiden lasten hyväksi.

Suomessa sairastuu syöpään vuoden aikana noin 150 alle 16-vuotiasta lasta. Tehokkailla hoidoilla keskimäärin 75-80 prosenttia eli noin kolme neljästä lapsesta paranee. Kehittyneistä hoidoista huolimatta syöpä on silti yhä yleisin kuolemaan johtava sairaus lapsilla.

Lasten yleisimmät syöpätyypit ovat leukemiat eli verisyövät, erilaiset aivokasvaimet, lymfoomat eli imusolmukesyövät sekä luu- ja pehmytkudossarkoomat eli tukikudossyövät. Vakava sairaus koettelee erityisesti lasta, mutta luonnollisesti myös hänen koko perhettään.

Syöpäsäätiö keskeisin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja, joka lisäksi tukee syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään Suomessa. Sylva ry tarjoaa tietoa, vertaistukea ja kuntoutusta syöpään sairastuneille lapsille ja nuorille aikuisille sekä heidän läheisilleen ja toimii valtakunnallisena edunvalvojana. Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö tukee syöpähoitojen kehitys- ja tutkimustyötä, jotta voidaan taata uudenaikaisin hoito ja sitä kautta terve aikuisuus jokaiselle syöpäsairaalle lapselle.

Helmikuun 15. päivä vietetään kansainvälistä lasten syövän päivää. Kultanauha näkyy kansallisesti päivään liittyvässä viestinnässä. Suomessa käyttöön otettava tunnus on mainostoimisto Briiffin luoma.

Lisätietoa Kultanauhasta ja kansainvälisestä lasten syövän päivästä:

Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö
Laura Paasio
Asiamies
laura.paasio@aamusaatio.fi

Sylva ry
Marika Aro
Toiminnanjohtaja
marika.aro@sylva.fi