12 000 euron apuraha lasten psykososiaalisen tuen kehittämiseen

Aamu Säätiö on myöntänyt

12 000 euron apurahan syöpää sairastavien lasten hoidon aikana annetun psykososiaalisen tuen kehittämiseen.
”On tärkeä yhtenäistää niin lapselle kuin hänen perheelleen kohdistetun moninaisen psykososiaalisen tuen toimintatapa ja laatu”, kertoo lastensyöpälääkäri dos. Päivi Lähteenmäki.
Apurahan piiriin kuuluvat mm.
– Toimenpide- ja syöpäkivun mittaamisen ja hoitamisen kehitys
– Lapsen syövän toteamisvaiheen ja alkuhoitojen aikaisen potilaalle ja perheelle annetun psykososiaalisen tuen kehitys ja yhdenmukaistaminen
– Vanhempien ja potilaan systemaattinen tukeminen hoitojen päättymisen vaiheessa sekä heti hoitojen jälkeen