Lasten maksakasvainten uuden kansainvälisen hoitoprotokollan (Paediatric Hepatic International Tumour Trial, PHITT) käyttöönotto Suomessa, 72 150€

Hankkeen tarkoituksena on lasten maksakasvainten uuden kansainvälisen hoitoprotokollan ”Paediatric Hepatic International Tumour Trial (PHITT)” käyttöönotto Suomessa.

Aiemmin AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö on myöntänyt tutkimuksen edistämistä varten 24 750 euroa. Tämän rahoituksen tarkoitus on mahdollistaa kyseisen tutkimuksen jatko.

Tämän maailmanlaajuisen uuden hoitoprotokollan tarkoituksena on selvittää seuraavia kysymyksiä lasten maksakasvainten hoidon edistämiseksi:

– Voidaanko alhaisen riskin hepatoblastooma-potilaiden hoitoa keventää turvallisesti?

– Millainen on käytettävistä vaihtoehdoista soveltuvin hoito keskiriskin hepatoblastooma-potilaille?

– Millaista hoitoa korkeariski-hepatoblastoomapotilailla on hyödyllisintä antaa alkuhoidon (=induktiohoidon) jälkeen?

– Voidaan leikkaushoidon ulkopuolelle jäävien hepatosellulaarista karsinoomaa sairastavien lasten selviytymistä parantaa uudella lääkeyhdistelmällä?

Lisäksi protokollan yhteydessä kerätään näytteitä monipuolisiin biologisiin tutkimuksiin, joiden kautta voidaan saada merkittävää uutta tietoa lasten maksakasvaimista niiden hoidon kehittämiseksi edelleen.

Suomalaiset lastenhematologiset ja -onkologiset keskukset (YO sairaalat) ovat päättäneet liittyä tähän käynnistymässä olevaan kansainväliseen lasten maksakasvainten hoitoprotokollaan. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voimme tarjota suomalaisille lapsille parhaat käytettävissä olevat hoitoja. Suomi on äskettäin kutsuttu mukaan Englannin Birminghamistä käsin johdettuun lasten maksasyöpätutkimukseen, minkä johdosta tutkimuslupien ja -dokumenttien valmistelutyö on aloitettu.

Suomessa ko. protokollan osalta vastuuhenkilönä toimii lastentautien erikoislääkäri, lastenhematologi- ja onkologi Jouni Pesola, joka työskentelee Kuopiossa KYSin Lasten veri- ja syöpätautien osastolla. Hän yhdessä ko. osaston tutkimushoitajan kanssa laatii protokollaan liittyvät suomenkieliset tiedotteet ja suostumusasiakirjat potilaille ja heidän vanhemmilleen sekä huolehtii protokollan käyttöönottoon liittyvien lupahakemusten tekemisestä. Hän myös vastaa tarvittavien sopimusten tekemisestä kaikkien suomalaisten yliopistosairaaloiden lasten veri- ja syöpätautiyksiköiden liittämiseksi PHITT-protokollaan.

Kunkin yliopistosairaalan tehtävänä on hankkia luvat protokollan käyttöönottoon omassa organisaatiossaan. Tästä vastaavat yliopistosairaaloiden protokolla-vastuulääkärit yhdessä paikallisten tutkimushoitajien kanssa. Kun luvat ja sopimukset ovat kunnossa, voidaan protokolla ottaa käyttöön. Siitä lähtien uudet lapsipotilaat, joilla todetaan maksakasvain, voidaan ottaa mukaan ko. hoitoprotokollaan.