Aamu Säätiön juhlapäivä

AAMU Säätiön 10-vuotismalja kohotettiin yhdessä tärkeiden tukijoiden ja toiminnan mahdollistavien tahojen kanssa. Samalla Aamun hallituksen puheenjohtaja Toivo Salmi antoi asiamies Laura Paasiolle myönnetyn Suomen Valkoisen Ruusun kunniamerkin Aamulle ja lasten syöpätutkimuksen rahoituksen hyväksi tehdystä työstä.

AAMU Säätiön hallitus; Ami Paanajärvi, Tomas Holmberg, asiamies Laura Paasio, Toivo Salmi, Saku Koivu, kuvasta puuttuvat Janette Palmu sekä Kari Mononen

Tavoitteena kaikkien syöpään sairastuneiden lasten paraneminen

Aamu Säätiö on tukenut ja edistänyt lasten syöpien kliinistä tutkimusta jo 10 vuotta parhaan hoidon mahdollistamiseksi. Vuosien aikana kerätyillä varoilla Aamu Säätiö on tukenut lähes neljällä miljoonalla eurolla kymmeniä lasten eri syöpätauteihin liittyviä tutkimuksia.

Aamu on työllään nostanut laadukkaan tutkimuksen tärkeyden suuren yleisön tietoisuuteen. Syöpä, ja varsinkin lasten syöpä on sairaus, jonka päihittäminen ei ole vain lääkäreiden tai sairastuneiden ja heidän tukijoukkojen vastuulla. Vain ajankohtainen tieto ja tutkimus voivat raivata tietä parhaalle hoidolle.

Lähes joka toinen päivä lapsi sairastuu syöpään Suomessa. Samalla hänen ja perheen elämä muuttuu äärimmäisellä tavalla. Jotta nämä lapset ja nuoret saavat parhaan hoidon, tarvitaan uusimpia tutkimuksia tukemaan hoitoa. Ilman Suomessa tehtävää kliinistä tutkimusta, uusimmat hoidot olisivat käytössä vasta vuosia muita tutkimuksiin osallistuvia maita myöhemmin. Uusimpiin kliinisiin tutkimuksiin nojaavan hoidon saaminen suomalaisille syöpää sairastaville lapsille on ollut Aamu Säätiön missio alusta alkaen.

Yksi viidestä syöpään sairastuneesta lapsesta kuolee. Jotta kaikki paranisivat, taudinkuvat, joihin nykyhoito ei tehoa, pitäisi oppia tuntemaan paremmin. Lasten syöpiä ei ole Suomessa niin montaa tapausta, että meillä voisi olla vain kansallista lasten syöpien tutkimusta. Hoitojen on aina perustuttava kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön.

Yhteistyökumppaneiden lahjoittama työ on tärkeää

Aamu Säätiö tekee aktiivisesti yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa. Esimerkiksi Team Rynkebyn 200–300 pyöräilijää kuljettavat Aamun viestiä ja keräävät satojen yritysten tuen syöpätutkimukseen. Koulujuoksuun osallistumalla myös lapset ovat voineet auttaa apua tarvitsevia lapsia. Merkittävää on myös yritysyhteistyö: yritykset lahjoittavat ammattitaitoaan, kuten markkinoinnin, mainonnan ja viestinnän suunnittelua sekä juridisia palveluita, Aamun toiminnan tueksi. Aamu Säätiössä hallinnolliset kulut onkin minimoitu laajan yhteistyöverkon turvin.

Team Rynkebyn nykyinen Suomen maajohtaja Lea Koivisto 1. vasemmalta sekä
edeltäjä Kirsi Pärssinen 2. oikealta.

Rahoitus turvaa lasten kliinisen syöpätutkimuksen

Aamu Säätiön jatkuva varainhankinta kanavoi lahjoitukset suoraan hoitotutkimuksiin. Polku lahjoituksesta rahoitukseen on poikkeuksellisen suora. Perinteisesti säätiöt jakavat pääoman sijoitustuottoja vain kerran vuodessa. Aamulla varainhankinta vaatiikin aktiivista ja jatkuvaa työtä lasten syöpien ja niiden hoitojen erityislaatuisuuteen liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi.

Aamu Säätiö tukee kokonaisvaltaista, yksilöllistä ja terveen aikuisuuden takaavan hoidon kehittämistä. Työ perustuu visioon, jossa jokainen syöpään sairastunut suomalaislapsi elää terveen aikuisuuden. Kahdella kolmesta syövästä parantuneesta on myöhäisseurauksista vielä aikuisena. Moni kärsii esimerkiksi hedelmällisyyden heikentymisestä, sydän- ja verisuonisairauksista, kehitys-ja oppimishäiriöistä tai psykososiaalisista haitoista. Yksilöllisellä ja kokonaisuuteen keskittyvällä hoidolla myös haittavaikutuksiin on helpompi puuttua.

Vasemmalla Aamu Säätiön Lääketieteellisen asiantuntijatyöryhmän jäsen prof. Matti Korhonen ja oikealla prof. Kim Vettenranta

Kohti seuraavaa vuosikymmentä ja parempaa tulevaisuutta

Aamu Säätiön tavoite on jatkossakin mahdollistaa lasten syöpähoidon tutkimusrahoitus ja näin uudenaikaisin hoito jokaiselle suomalaiselle syöpään sairastuneelle lapselle. Lisäksi Aamu seuraa jatkuvasti lasten syöpätutkimuksen innovaatioita tarkkaavaisesti ja on mukana rahoittamassa hoitojen kehitystä esimerkiksi geenilääketieteeseen ja immunologiaan liittyvässä tutkimuksessa sekä uuden teknologian, kuten keinoälyn tuomien mahdollisuuksien osalta.

Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille. Yhdessä luomme paremman tulevaisuuden ja terveen aikuisuuden kaikille syöpään sairastuneille lapsille.

#elämäontutkimisenarvoinen