Syöpärekisteröinti: EU:n, SIOPEn:n ja ENCCAn julkilausuma Standards of care for children with cancer edellyttää joka maassa ylläpidettävää erillistä lasten syöpärekisteröintiä tapausten esiintymisen ja ennusteen seuraamiseksi. Tähän liittyen kuluvan vuoden tärkeä projekti on uuden lasten syöpien laaturekisterin luominen BCB-Medicalin kanssa.

Hoito-Ohjelmatyö: lisäksi kunkin syöpätaudin oma hoito-ohjelma edellyttää jatkuvaa raportointia kaikkien niiden tautien osalta, joiden hoidossa hoitoyksikkö on jo mukana. Tutkijalähtöisiä hoito-ohjelmia ovat tällä hetkellä:
Akuutin lymfoblastileukemian NOPHO ALL2008 -ohjelma, akuutin myeloisen leukemian NOPHO-DHB AML 2012 -ohjelma, uusiutuneen ALL:n IntReALL 2010 SR -ohjelma, vauvaleukemiaoahjelma interfant- 06,neuroblastooman SIOPEN-HR-ohjelma, Ewingin sarkooman Ewing 2008 -ohjelma, uusiutuneen Ewingin sarkooman rEECUR-ohjelma, medulloblastooman SIOP-PNET V-ohjelma ja juuri alkamassa olevat B- NHL2013, IntReALL-HR, SIOP-Wilms, non-Hodgkin lymfoomien EURO-LB14 , SIOP-LGG ohjelma, SIOP- endymomaohjelma sekä myöhemmin alkava ALCL2013 -ohjelma.

Lakisääteisen Suomen Syöpärekisterin lisäksi epidemiologista raportointia tehdään NOPHO:n lymfooma- rekisteriin ja uuteen NOPHOn solidi-tuumorirekisteriin sekä Euroopan kantasolujensiirtorekisteriin (EBMT). Rekisteröintityö ja hoito-ohjelmien hallinnoinnin pyörittäminen yhdessä vastuulääkäreiden kanssa edellyttää kansainvälisten hoito-ohjelmien lisääntyessä mahdollisuutta ajoittaiseen projektihoitajapanoksen käyttämiseen jokaisessa yliopistoklinikassa.

Kemokur-ohjelma: Solunsalpaajaohjelma Kemokur otettiin käyttöön vuonna 2016. Sen päivittämisestä aiheutuu muutamia työpäiviä edelleen vuoden 2017 aikana uusien protokollien alkaessa, kun kuurit täytyy luoda Kemokuriin. Tämä työ on kokonaan lääkärin tekemää.

Sähköisen ohjemateriaalin tuottaminen: on osa vastuualueemme laatutyön kehittämistä ja koskee sähköisiä potilashoidon toimintaohjeita (SOP eli standard operational procedures ollaan luomassa sähköiseen muotoon), potilasesitepäivitystä (uuden potilaan kotihoito-ohjeet, ravitsemusohjeet) sekä erityisesti kantasolujensiirtojen toimintaohjeiden laatimista ja päivitystä. Tämä työ jatkuu vuoden 2017 aikana.

Lasten ja nuorten palliatiivisen hoidon kehittämisprojekti alkaa el Grönroosin ja aoh Uusituvan toimesta kesällä 2017.

Myöhäisvaikutuspoliklinikkatyö (STEP-projekti): STEP-hankkeen kehittämistyö jatkuu edelleen vuoden 2017 aikana. Potilasmateriaalin tuottaminen ja Kaiku-järjestelmän kehitystyö ovat meneillään vielä 2017. Virtuaalisairaalahanke kytkeytyy osaltamme myös tähän hankkeeseen. El Korhonen on kesäkuussa 2017 hankkimassa Australiasta (Melbourne) vielä lisätietoa myöhäisvaikutuspoliklinikan optimaalisesta toiminnasta. Kaikun kysely- ja palautejärjestelmän (NetMedi Oy:n Kaiku-sovellus) kehittämistyö viedään loppuun 2017 aikana (Lähteenmäki, Kallionpää).

Omat kliiniset tutkimusprojektit: Wilmin tuumorin hoitotulokset (Grönroos), Caphosol suuhuuuhteen merkitys mukosiitin estossa (Grönroos ja Huurre), suoliston mikrobiston muutokset ja alautumienn syöpää sairastavilla (Järvelä, Huurre, Lähteenmäki), Aktivoivat konsolipelit syöpää sairastavien lasten liikunnan parantamisessa (Hamari, Järvelä, Lähteenmäki)