Lasten maksakasvainten uuden kansainvälisen hoitoprotokollan (PHITT) käyttöönotto Suomessa, 24.750 €

Hankkeen tarkoituksena on lasten maksakasvainten uuden kansainvälisen hoitoprotokollan Paediatric Hepatic International Tumour Trial (PHITT) käyttöönotto Suomessa.

Tämän maailmanlaajuisen uuden hoitoprotokollan tarkoituksena on selvittää seuraavia kysymyksiä lasten maksakasvainten hoidon edistämiseksi:
– Voidaanko alhaisen riskin hepatoblastooma-potilaiden hoitoa keventää turvallisesti?
– Millainen on käytettävistä vaihtoehdoista soveltuvin hoito keskiriskin hepatoblastooma-potilaille?
– Millaista hoitoa korkeariski-hepatoblastoomapotilailla on hyödyllisintä antaa alkuhoidon (=induktiohoidon) jälkeen?
– Voidaan leikkaushoidon ulkopuolelle jäävien hepatosellulaarista karsinoomaa sairastavien lasten selviytymistä parantaa uudella lääkeyhdistelmällä?
Lisäksi protokollan yhteydessä kerätään näytteitä monipuolisiin biologisiin tutkimuksiin, joiden kautta voidaan saada merkittävää uutta tietoa lasten maksakasvaimista niiden hoidon kehittämiseksi edelleen.
Suomalaiset lastenhematologiset ja -onkologiset keskukset ovat päättäneet liittyä tähän käynnistymässä olevaan kansainväliseen lasten maksakasvainten hoitoprotokollaan. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voimme tarjota suomalaisille lapsille parhaita käytettävissä olevia hoitoja.
Näillä näkymin Suomen on mahdollista liittyä tähän Englannin Birminghamistä käsin johdettuun protokollaan vuonna 2018.
Vetovastuu protokollaan liittymisessä on erikoislääkäri, lastenhematologi- ja onkologi Jouni Pesolalla, joka työskentelee Kuopiossa KYSin Lasten veri- ja syöpätautien osastolla. Hän yhdessä tutkimushoitajan kanssa laatii hakee protokollaan liittyvät suomenkieliset tiedotteet ja suostumusasiakirjat potilaille ja heidän vanhemmilleen sekä laatii protokollan käyttöönottoon liittyvät luvat. Hän myös vastaa tarvittavien sopimusten tekemisestä kaikkien suomalaisten yliopistosairaaloiden lastenhematologis-onkologisten yksiköiden liittämiseksi PHITT-protokollaan.
Kunkin yliopistosairaalan tehtävänä on hankkia luvat protokollan käyttöönottoon omassa organisaatiossaan. Tästä vastaavat yliopistosairaalojen protokolla-vastuulääkärit yhdessä tutkimushoitajien kanssa.
Kun luvat ja sopimukset ovat kunnossa, voidaan protokolla ottaa käyttöön. Tästä eteenpäin uudet lapsipotilaat, joilla todetaan maksakasvain, hoidetaan tällä protokollalla.