Pohjoismainen NOPHO -yhteistyö

Pohjoismaiset lasten syöpälääkärit ovat vuodesta 1981 lähtien olleet erittäin aktiivisessa yhteistyössä kehittääkseen lasten syöpätautien hoitoa kaikissa Pohjoismaissa. Samana vuonna NOPHO (Nordisk Förening för Pediatrisk Hematologi och Onkologi) alkoi ylläpitää pohjoismaista lasten leukemiarekisteriä ja hieman myöhemmin myös yhteistä kiinteiden kasvainten rekisteriä.

Näiden yhteisten toimien avulla on voitu seurata Pohjoismaissa hoidettujen lasten paranemisennustetta ja kehittää kukin omalta osaltaan lasten syöpähoitoa.

NOPHO:n toiminta koostuu useista työryhmistä, joista jokainen on keskittynyt omaan alueeseensa lasten syöpien hoidossa. Tällä hetkellä tärkein toiminta kohdistuu lasten yleisimmän syöpätaudin, lasten akuutin lymfoblastileukemian, hoitokaavioiden kehittämiseen.

Työnkuvaus

NOPHO-yhteistyönä suunnitellaan ja toteutetaan yhteispohjoismaisia lasten eri syöpätauteihin liittyviä hoitosuunnitelmia. Hoitosuunnitelmien avulla pyritään jatkuvasti kehittämään lasten syövänhoitoa tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi. Perinteisesti NOPHO-yhteistyö on koskenut lasten leukemian hoitoa. Hoitoprotokollan suunnittelu ja kehittäminen on jaettu eri työryhmille ja lisäksi NOPHO:lla on hallitus. NOPHO:lla on myös edustajat muun muassa muissa kansainvälisissä leukemiahoitoprotokollissa kuten I-BFM:ssä. Kyseessä on kiinteästi toimenkuvaan ja potilashoitoon kuuluva työ, johon virkatyön resurssit eivät riitä.

NOPHO kurssien valmistelu ja toteutus eivät kuulu sairaalatyöhön. Tämä koulutustyöhön osallistuminen on sairaalan ulkopuolista työtä, mutta alamme kannalta keskeistä, eikä siihen ole selkeää rahoituslähdettä olemassa Suomessa – toisin kuin muissa Pohjoismaissa.

NOPHO Biobankki on yhteispohjoismainen, Uppsalaan sijoitettu lapsuusiän leukemianäytteiden biopankki, joka on perustettu jo vajaat 10 vuotta sitten. Kyseessä on open-ended -hanke. Suomalaisten tehtävänä on hankkeen ylläpito Suomessa ja rahoitus omalta osaltamme, mikä ei kuulu normaaliin virkatyöhön.