SIOP 2016 UMBRELLA hoitoprotokolla, 26.000 €

Tutkimuksen keskeiset tavoitteet

SIOP:n (International Society of Pediatric Oncology) UMBRELLA 2016 on 10/2016 lanseerattu uusi lasten munuaistuumoreiden hoitoon tarkoitettu hoitoprotokolla. Protokolla valmistui siis syksyllä 2016, ja lupia sitä varten ollaan nyt hakemassa useissa maissa. Kyseinen protokolla on yhteistyöprotokolla, siinä ovat mukana Euroopan maiden lisäksi useita maita Aasiasta, Afrikasta, pohjois- ja etelä-Amerikasta, Australia sekä Uusi- Seelanti.
Protokolla koostuu kahdesta osasta: Ensimmäisessä osassa (Part A) kootaan tutkimuksellista tietoa. Tutkimuksessa selvitetään uusia biomarkkereita ja muita markkereita (molekulaariset markkerit, histopatologiset markkerit ja kuvantamistutkimukset), joita voidaan käyttää tarkentamaan kaikkien lasten, nuorten ja nuorten aikuisten munuaiskasvainten hoitoa. Tämä laaja kansainvälinen selvitystyö tulee olemaaan pohjana seuraavan SIOP-RTSG-munuaistuumoriprotokollan suunnittelussa. Erityisesti huonon ennusteen ja myös erittäin hyvän ennusteen tekijät pyritään löytämään jotta hoitoa pystytään jatkossa täsmentämään riskiluokan mukaiseksi aikaisempaa paremmin.
Protokollassa tulee olemaan ”reaaliaikainen” central review, eli MRI-kuvat ja patologiset näytteet arvioi yksikön oman asiantuntijan lisäksi keskitetty asiantuntija: On tarkoitus, että jokaisella maalla on oma ”central review” joka antaa arvion MRI-kuvista tai patologisista näytteistä muutaman päivän sisällä tutkimuksesta, jotta potilaan riskistratifikaatio tapahtuisi nopeasti, oikein ja samalla tavalla joka kerta.
Toisessa osassa (Part B) annetaan hoitosuositukset kaikille munuaiskasvaintyypeille, myös uusineelle taudille. Hoitosuositukset perustuvat aikaisempiin protokolliin, eikä niissä ole suurta eroa vanhaan hoitoon: Myöhäishaittoja pyritään uudella protokollalla vähentämään siten, että doksorubisiinia annetaan hyvin hat rkiten vain osalle potilaista, ja sädehoidon annoksia on aikaisemmasta pienennetty.
SIOP 2016 UMBRELLA-protokollan päätavoitteena on harmonisoida kliinisesti merkittävät diagnostiset toimenpiteet kaikissa pediatrisissa munuaistuumoreissa, ja kerätä kuvantamistutkimuksia ja biomateriaalia näiltä potilailta. Tavoite on siis löytää uusia ja aikaisempaa parempia riskitekijöitä joiden avulla hoitoa stratifioidaan, sekä löytää mahdollisia uusia molekulaarisen täsmähoidon kohteita. Tällä ”personoidulla” lähestymistavalla pyritään parantamaan munuaistumoriin sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten selviämistä taudista mahdollisimman vähillä hoidon komplikaatioilla ja myöhäissivuvaikutuksilla.
Potilaiden rekrytointi on alkamassa eri maissa heti kun paikalliset luvat on saatu. Aineiston kerääminen kestää ainakin viisi vuotta. Suomessa protokollan käyttöön ottoa varten tulee hakea vielä tarvittavat luvat, jotta protokolla saadaan kliiniseen käyttöön.