Lasten syöpälääkäri Olli Lohi: ”Lasten varhaisvaiheen lääketutkimuskeskus mahdollistaa osallistumisen eturintaman syöpähoidon kehittämiseen”

Taysin lastentautien poliklinikalle perustettiin vuoden 2017 alussa Suomen ensimmäinen lasten varhaisvaiheen lääketutkimukseen keskittynyt kansallinen kliininen tutkimuskeskus, PeeTU. Se on yksi askel kohti lasten sadan prosentin paranemistuloksia ja maailman parasta syöpähoitoa. PeeTU tarjoaa palveluitaan kaikille suomalaisille lapsipotilaille.

Lasten syöpätautien hoito on kehittynyt viimeisten vuosikymmenien aikana niin paljon, että jo neljä viidestä syöpään sairastuneesta lapsesta voidaan parantaa. Yhdellä viidestä syöpä ei kuitenkaan parane perinteisillä hoidoilla. Osalle näistä lapsista, joilla ei ole enää muuta toivoa, voidaan kokeilla lääkehoitoa, joka on vasta tutkimusasteella.

”Kun kaikki perinteiset hoitomuodot on käyty läpi, eikä potilas ole parantunut, meillä pitää olla valmius sellaiseen hoitoon, jossa vasta tutkimusasteella olevia lääkkeiden tehoa tutkitaan sellaisilla potilailla, joilla on siihen selvä biologinen perusta”, Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten syöpäosaston ylilääkäri Olli Lohi toteaa.

Lohi on lääkäri ja tutkija, jonka oma tutkimusryhmä on keskittynyt lasten leukemioiden syntymekanismeihin, siihen, miksei osa taudeista vastaa lääkehoitoon ja etsimään uusia lääkehoitoja. Tänä vuonna Tampereen yliopisto myönsi Lohelle Vuoden tiedeteko -tunnustuspalkinnon leukemiatutkimuksesta.

Samanaikaisesti hän on edistänyt määrätietoisesti sitä, että Suomeenkin saataisiin lasten varhaisvaiheen lääketutkimuskeskus. Sellainen, joka luo toivonkipinän niille, joiden tulevaisuus näyttää lohduttomalta. Vuoden alussa Taysin lastentautien poliklinikalle perustettiinkin lasten varhaisvaiheen lääketutkimuksiin keskittynyt kliininen tutkimuskeskus PeeTU, Pediatric Early Phase Clinical Trials Unit, jonka toiminnasta Lohi vastaa.

PeeTU antaa toivoa niille, joilla sitä ei ole

Olli Lohi: ”Eturintaman hoitotiedon saaminen edellyttää osallistumista kansainvälisiin varhaisvaiheen lääketutkimuksiin.”. Kuva: Tays

Teknologinen kehitys on mahdollistanut sen, että nykyään syöpäkasvainten biologisia ominaisuuksia voidaan tutkia ennätysmäisen tarkasti. Tämä taas on avannut ovia täsmälääkkeiden käytölle.

Toistaiseksi lasten syöpien hoidossa täsmälääkkeiden rooli on ollut vähäinen. Tunnetuin esimerkki on niin kutsuttu Philadelphia-kromosomipositiivisten leukemioiden hoidossa käytettävä imatinibi, joka kohdistuu kyseisen taudin keskeisen geenivirheen tuotteeseen.

PeeTU:n tavoitteena on tarjota uusia syöpälääketutkimuksia mahdollisimman moneen eri tilanteeseen. Keskeinen – muttei ainoa – hoidon kohderyhmä ovat lapset ja nuoret, joiden syöpä on uusiutunut toistuvasti, eivätkä vakiintuneet hoidot ole tehonneet.

Tyypillisesti potilas käy vastaanotolla tutkimuksen alussa esimerkiksi kerran viikossa ja myöhemmin harvemmin. Joskus käynteihin voi liittyä myös lyhytaikaisia sairaalassaoloaikoja.

”Tavoitteena on, että esimerkiksi uusiutuneesta kasvaimesta pyritään tunnistamaan sellainen biologinen ominaisuus, johon on olemassa kohdennettu lääkehoito. Lääketutkimuksen myötä hoito toteutetaan siten, että siitä kerätään systemaattisesti tieto talteen sekä tehon että haittavaikutusten suhteen”, Lohi kertoo.

”Varhaisvaiheen lääketutkimuksessa on kyse siitä, että tutkitaan, olisiko tietyistä lääkkeistä hoidoksi. Tutkijoilla ja niillä lapsilla, joilla ei ole enää muuta toivoa, on yhteinen halu löytää toimivat lääkkeet”, hän kiteyttää.

Varhaisvaiheen syöpälääketutkimukseen osallistuminen on aina valinta, jonka vanhemmat ja ikä- ja kehitystasosta riippuen myös lapsi tai nuori itse tekevät vapaaehtoisesti.

PeeTUn kaltaisissa keskuksissa tehtävät tutkimukset kertovat myös, jos varhaisvaiheessa tutkittava lääkehoito ei tepsi. Sekin on olennainen tieto, sillä silloin samaa tehotonta lääkettä ei käytetä uudestaan. Osa syöpälääkkeistä taas todetaan erittäin hyviksi ja otetaan myöhemmin osaksi rutiinihoitoa.

”Suomen kokoisessa pienessä maassa tällainen toiminta kannattaa keskittää, jotta se täyttää laadulliset kriteerit ja kerryttäisi tekijöiden kokemusta. Jos hoidon kehittämistä ei tehdä hallitusti ja systemaattisesti, tieto ei leviä muille. Tutkimus ja hoito eriytetään monesti toisistaan. Haluaisin hälventää niiden rajaa. Kliininen lääketutkimus on oikeasti myös potilaan hoitoa – tutkimustietoa vain kerätään samalla, kun potilasta hoidetaan”, Lohi toteaa.

Nyt kun Suomessa on avattu oma lääketutkimuskeskus, vaikeassa tilanteessa olevien lasten ei tarvitse matkustaa täältä ulkomaille tutkimushoitoon, vaan kieli, kulttuuri ja ympäristö ovat tuttuja ja turvallisia. PeeTU tarjoaa palveluitaan kaikille suomalaisille lapsipotilaille, ja siellä tehdään myös muihin lastentautien erikoisaloihin kuin syöpiin liittyviä lääketutkimuksia ja lääkelaitetutkimuksia.

Kansainväliset tutkimukset ovat tie maailman parhaaseen hoitoon

Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten syöpäosaston ylilääkäri Olli Lohi.

Tällaisia varhaisvaiheen lääketutkimuskeskuksia on ollut Euroopassa jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Pohjoismaissa ensimmäinen avattiin vasta viitisen vuotta sitten Kööpenhaminassa. Tänä vuonna Tampereen lisäksi lääketutkimuskeskus avattiin Göteborgissa.

”Kun uusi lääketutkimus aloitetaan, on se usein samanaikaisesti avoinna ainakin 15–20 tutkimuskeskuksessa eri puolilla Eurooppaa. Koska lasten syövät ovat harviaisia, mikään keskus tai maa ei voi kerätä yksin tarpeeksi potilaita, vaan toiminnan pitää olla kansainvälistä. Toisaalta, jos jokainen Euroopan yli 50 keskuksesta kerää tietoa samankaltaisista potilaistaan, saadaan aikaan kokonaisuus, josta voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä”, Lohi selittää.

Lasten syöpien hoidon kehitys edellyttää nykyään sitä, että osallistutaan kansainvälisiin hoidon tutkimusohjelmiin. Pieniinkin tautiryhmiin on nykyään entistä enemmän omia hoito-ohjelmia, eikä kaikkein uudenaikaisinta hoitotietoa saa ilman niihin osallistumista.

”Lasten syöpien hoitotulokset ovat parantuneet kahdenkymmenen viime vuoden aikana varsin hitaasti. Eturintaman hoitotiedon saaminen edellyttää osallistumista kansainvälisiin varhaisvaiheen lääketutkimuksiin.”

PeeTU on yksi askel kohti sadan prosentin paranemista. Aamu Säätiö on yksi PeeTUn rahoittajista.

Aamun vuotuinen keräystavoite on puoli miljoonaa. Rahoituksella varmistetaan, että tulevaisuudessa jokainen veri- tai syöpätautiin sairastunut suomalainen lapsi elää täyden elämän maailman parhaan hoidon turvin. Jotta tavoite toteutuisi, lahjoittajia tarvitaan lisää. Lahjoita nyt – vain yhdessä voimme taata uudenaikaisimman hoidon ja terveen aikuisuuden syöpään sairastuneille lapsille!

Lahjoituksilla tuetaan suomalaisten lasten syöpähoitojen kehitystä, jotta terve aikuisuus olisi mahdollinen. Keräyslupa: POL-2015-13038, 18.2.2016