Aamun 24 750 euron apuraha lasten maksasyöpätutkimukseen

 

El. Jouni Pesola, KYS Kuva: Vicente Serra Mari

Aamu Säätiö on myöntänyt 24 750 euron apurahan lasten maksasyövän kansainväliseen tutkimushankkeeseen PHITT (Paediatric Hepatic International Tumour Trial).

Suomessa tutkimuksesta vastaa lasten hematologian ja onkologian erikoislääkäri Jouni Pesola Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Tutkimuksen tarkoituksena on lasten yleisimmän maksasyövän, hepatoblastooman alhaiseen riskiluokkaan kuuluvan kasvaimen hoidon keventäminen, löytää soveltuvin hoito keskiriskin hepatoblastoomaa sairastaville lapsille, määritellä paras hoito korkeariskisille maksasyöpäpotilaille alkuhoidon jälkeen sekä parantaa leikkaushoidon ulkopuolelle jäävien hepatosellulaarista karsinoomaa sairastavien lasten selviytymistä uudella lääkeyhdistelmällä.

Tutkimus on monikansallinen ja sen Euroopassa tapahtuvaa tutkimusta johdetaan Birminghamin yliopistosta. Mukana on useiden Euroopan maiden lisäksi Yhdysvallat sekä Japani.

PHITT-tutkimuksen rahoitus tapahtuu yhteistyössä Finnlinesin kanssa. Finnlines lahjoitti Aamu Säätiölle 50 000 euroa osana yhtiön 70-vuotisjuhlavuoden henkilöstölle ja asiakkaille järjestettyä liikuntakampanjaa, Liikutaan yhdessä Itämeren yli 70 kertaa.

Kuvassa vasemmalta Finnlinesin talousjohtaja Tom Pippingsköld, Aamu Säätiön asiamies Laura Paasio sekä Aamu Säätiön hallituksen pj. Toivo T. Salmi

Lahjoituksen Aamu Säätiölle luovutti Finnlinesin talousjohtaja Tom Pippinsköld  2018 matkamessuilla.

PHITT-tutkimuksesta voit lukea lisää täältä: http://aamusaatio.fi/tee-lahjoitus/tuen-kohteet/myonnetyt-tuet/lasten-maksakasvainten-uuden-kansainvalisen-hoitoprotokollan-phitt-kayttoonotto-suomessa/