Lasten syövänpäivän huutokaupan tuotot lasten leukemiatutkimukseen

Kiitos kaikille Aamu Säätiön huutokauppaan osallistuneille!

Huutokaupasta kertyneet varat kohdistetaan lasten syöpälääkäri Olli Lohelle myönnettyyn 20.000 euron apurahaan, joka keskittyy lasten eri leukemiatyyppien hoidon tutkimukseen.

Apurahalla edistetään tutkimusta lasten akuutin leukemian hoitoon käytettävien lääkeaineiden kuten 6-merkaptopuriinin ja asparaginaasin annoskoon sekä annosvälin merkittävyyttä sivuvaikutusten vähenemiseen. Lisäksi vertaillaan uusiutuneen akuutin leukemian hoitoon liittyvän vasta-ainehoidon käytettävyyttä sekä kantasolusiirron tarvetta. Apurahalla tutkitaan myös vauvaleukemiapotilaiden kantasolusiirron tarvetta ja kokonaisennustetta PCR-metodiin perustuvan jäännöstautianalytiikan pidennetyssä käytössä.