Korkean riskin neuroblastooma tutkimus (High-risk neuroblastoma study 1.7) SIOP-Europe (SIOPEN), 7.200 €

HR-NBL-1.7/SIOPEN hoito-ohjelma määrittää lapsuusiän huonoennusteisen neuroblastooman, lapsuusiän tavallisin aivojen ulkopuolinen, kiinteä kasvain, hoidon suuntaviivat koko Euroopassa ja hieman sen ulkopuolellakin. Ohjelmassa on mukana nyt jo noin 2500 potilasta, kun Suomessa näitä todetaan 2-3 tapausta vuodessa. Hoito-ohjelman tulokset ovat rohkaisevia tässä erittäin huonon ennusteen omaavassa potilasryhmässä ja näiden tulosten perusteella olemme nyt aloittaneet seuraavan sukupolven ohjelman kansainvälisen suunnittelutyön tänä syksynä.

Hoito-ohjelmaan sisältyy, paitsi useita tutkimuksellisia osioita hoidon kehittämiseksi ja ennusteen parantamiseksi, myös hoidon loppuvaiheen ylläpitohoidossa käytettävä anti-GD2-vasta-aine (ch14.18), jonka käyttö on rajoitettu ohjelmaan osallistuviin potilaisiin.
Hoito-ohjelmaan ja siihen liittyvään yhteistyöhön osallistumisen edellytyksenä on SIOPEN:n vuosittaisen jäsenmaksun (€2400, kts. liite) maakohtainen suorittaminen, johon tarvittavia varoja sh-piirit eivät ole osoittaneet.