Hoito-ohjelmien (protokolla) kehitys

Lasten syöpätauteja on olemassa useita kymmeniä erilaisia, joista jokainen vaatii omanlaisensa hoitokaavion eli protokollan. Hoitokaavio määrittää miten taudinmääritys tehdään, onko hoito lääkehoitoa vai tarvitaanko lisäksi leikkaushoitoa ja sädehoitoa, mitä seurantanäytteitä tarvitaan hoidon tehon toteamiseksi ja mahdollisten sivuvaikutusten välttämiseksi ja minkälaisia lääkeyhdistelmiä käytetään. Hoitokaavion laatiminen vaatii runsaasti eri alojen asiantuntijoiden ja hoitokeskusten välistä yhteistyötä.

Työnkuvaus

Protokollatyö on kliinistä tutkimusta, johon nykyresurssein virkatyön ajalliset resurssit eivät riitä. Protokollatyöhön kuuluu hoito-ohjelmaan tutustuminen ja sen esittäminen muille alan erikoislääkäreille, tutkimuslupien hakeminen (FIMA, Eettinen toimikunta, sairaalan tutkimuslupa), tutkimusmateriaalin suomenkielisten versioiden tuottaminen, hankkeen käynnistäminen eri yliopistosairaaloissa, hankkeen monitorointi, jatkuva raportointi ja lopulta hankkeen päättäminen.