Aamu on myöntänyt 9.000 euron apurahan Akuutin lymfaattisen leukemian ylläpitohoidon parantamiseen

Aamu Säätiö on myöntänyt 9.000 euron apurahan lasten yleisimmän syövän, akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) ylläpitohoidon aikana esiintyvien haittavaikutusten minimointiin allopurinolilla.

Nykyisin lasten lymfaattiseen leukemiaan on olemassa hyvä hoito. Kuitenkin osalla potilaista tulee ylläpitohoidon aikana haittavaikutuksia, joista maksaan kohdistuvat haittavaikutukset ovat yleisimpiä. Haittavaikutuksen vuoksi lääkehoitoa joudutaan vähentämään, jolloin hoidon tehoa joudutaan vähentämään. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on, että ylläpitohoito pystytään antamaan ilman haittavaikutuksia, jolloin hoidon teho pysyy koko ajan tavoitealueella.

Riitta Niinimäki, OYS

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on selvittää, vaikuttaako allopurinolin lisäys 6-TG tasoa lisäävästi, 6MMPN tasoa laskevasti ja toksisuutta, erityisesti hepatotoksisuutta, vähentävästi ilman lisääntyvää myelosuppressiota. Sekundaarisena tavoitteena on selvittää, kuinka veren DNA-TGN- ja MTX-tasot muuttuvat allopurinolihoidon aikana ja väheneekö maksatoksisuus ja metaboliset häiriöt paaston jälkeen myös siten, että muutokset voidaan havaita laboratorioarvoissa.

Tutkimus on kansainvälinen ja Suomen osalta tutkimuksesta vastaa lasten syöpälääkäri Riitta Niinimäki OYS:sta.