Lasten Ewingin sarkooman hoidon kehitykseen on myönnetty 61 000 euron apuraha

Dosentti, lasten hematologian erikoislääkäri Jukka Kanervan tutkimusryhmälle on myönnetty 61 346 euron apuraha lapsilla ja nuorilla esiintyvän luusyövän, Ewingin sarkooman hoidon kehitykseen. Kyseessä on kansainvälinen, Saksasta johdettu tutkimus, johon osallistuu useita maita ympäri maailman. iEuroEWING on kuusivuotinen tutkimus ja Suomesta mukana ovat Jukka kanervan johdolla edustus kaikista yliopistollisista sairaaloista.

Pääosin lapsilla ja nuorilla esiintyvää luusyöpää sairastavista hieman yli 60 prosenttia on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista. Kun kasvain on paikallinen, potilaista on viiden vuoden kuluttua elossa noin 80 prosenttia. Levinnyttä syöpää sairastavien ennuste on selvästi huonompi.

 

Ewingin sarkooma lähettää etäpesäkkeitä jo varhaisessa vaiheessa, ja siksi sen hoito aloitetaan heti diagnoosin jälkeen solunsalpaajilla ja jatketaan yleensä leikkauksella ja sen jälkeisellä solunsalpaajahoidolla.

Hoitojen aiheuttamat haitat voivat olla kauaskantoisia. Pitkään kestänyt solunsalpaajahoito suurentaa toisen syövän riskiä. Lisäksi muita pitkäaikaishaittoja ovat sydänlihakseen kohdistuvat haitat sekä munuaisen toimintahäiriöt. Lisäksi hoidon aikana ja sen seurauksena vakavat infektiot ovat todennäköisiä.

iEuroEWING-tutkimuksen tärkeimmät tavoitteet ovat parantaa lapsilla esiintyvän Ewingin sarkooman ennustetta sekä vähentää nykyhoidon lyhyt- ja pitkäaikaishaittoja.

Tutkimuksessa keskitytään uusiin solunsalpaajahoidon lääkekombinaatioihin taudin hoidon eri vaiheissa sekä huomioiden taudin levinneisyys. Alkuhoidossa tutkitaan satunnaistetusti temotsolodin ja irinotekaanin kombinaation tehoa aikaisemman vinkristiinin, ifsofamidin, doksorubisiinin ja etoposidin sijaan. Levinneessä tautimuodossa tutkitaan ponatinibin (FGFR-inhibiittori) tehoa ylläpitohoidossa. Lääketutkimuksen lisäksi etsitään kasvainten geneettisen profiloinnin avulla potilaille kasvainten biologiaan perustuvia kohdennettuja hoitoja.

Toisena tärkeänä tutkimuksen kohteena on lyhyt- että pitkäaikaisia haittojen pienentäminen. Alkuhoidossa tutkitaan satunnaistetusti temotsolodin ja irinotekaanin kombinaation haittavaikutuksia aikaisemman vinkristiinin, ifsofamidin, doksorubisiinin ja etoposidin sijaan, jonka oletetaan vähentävän infektioita ja sydänhaittoja.

Suomen tutkimusryhmän jäsenet ovat

Dosentti Jukka Kanerva, HUS
LL Pesola Jouni, KYS
LT Niinimäki Riitta, OYS
Dosentti Arola Mikko, TAYS
Dosentti Lähteenmäki Päivi, TYKS