ON AIKA HERÄTÄ.

Näin Aamu varmistaa, että jokainen syöpään sairastunut lapsi paranee ja elää terveen aikuisuuden

Suomessa sairastuu joka toinen päivä alle 15-vuotias lapsi syöpään. Vaikka syöpään sairastuneista lapsista neljä viidestä paranee, joka viides menehtyy. Lisäksi syövästä selvinneistä lapsista yli 60 % ei elä tervettä aikuisuutta. Jotta kaikki syöpään sairastuneet lapset paranisivat ja voisivat elää terveen aikuisuuden, on hoitoja kehitettävä jatkuvasti. 

Varoja perustutkimukseen

Aamu rahoittaa vuosittain perustutkimusta, sillä vain sen avulla voidaan edistää ymmärrystä lasten syövän mekanismeista ja biologiasta.

Prof. Jukka Westermarck Turun yliopiston Biotekniikan keskuksessa. Kuva: Vesa-Matti Väärä.

“Kaikki uudet lähestymistavat syöpähoitoihin perustuvat perustutkimukseen. Vaikka aikajana perustutkimuksesta uusiin syöpähoitoihin on usein pitkä, se luo pohjan tulevaisuuden paremmille hoitokeinolle lasten syövissä”, Turun yliopiston professori Jukka Westermarck sanoo.

Nykyaikainen perustutkimus on kallista ja siksi Aamun tuki tutkimustyölle on arvokasta. “Aamun tuella työryhmämme on kyennyt laajentamaan tutkimuksiaan lasten syöpiin, jotka ovat aiemmin olleet tutkimuksiemme ulkopuolella”, Westermarck jatkaa.

Aamu Säätiö rahoittaa vuonna 2021 muun muassa Turku Bioscience Centren tutkijatohtorin Anna Aakulan tutkimusta, jolla voi olla tärkeä rooli uusien kombinaatiohoitomuotojen löytämisessä ja käytössä lasten syövissä.

“Aikaisempien tutkimustulosten ja tämän projektin myötä saadaan täysin uutta tietoa PP2A-proteiinin roolista ja vaikutuksista geenien säätelyyn lasten syövissä”, Aakula sanoo.

 

Hoitoja on kehitettävä jatkuvasti

Pelkkä perustutkimuksen kehittäminen ei riitä, vaan myös syövän hoitoja on kehitettävä jatkuvasti, jotta joka viides suomalainen syöpään sairastunut lapsi ei menehtyisi. 

Aamu on myöntänyt vuodesta 2018 lähtien jo yli 300 000 euroa lasten ALL:n eli lapsuusiän yleisimmän syövän, akuutin lymfaattisen leukemian hoidon kehitykseen. Aamu rahoittaa merkittävää kansainvälistä ALLTogether-hoito-ohjelmaa, johon kuuluu Suomen lisäksi 13 maata Euroopasta. Vain hoito-ohjelmiin osallistumalla kaikki sairastuneet lapset voidaan parantaa pysyvästi. 

“Hoito-ohjelman tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia hoitoja potilasryhmille, joille perinteinen solunsalpaajahoito ei riitä ja samalla vähentää entisestään ylihoidettujen potilaiden hoidon toksisuudesta saamia haittavaikutuksia”, Helsingin yliopistollisen keskussairaalan veritauti- ja kantasoluyksikön osastonylilääkäri Mervi Taskinen sanoo.

 

Tutkimuksella varmistetaan myös lasten terve aikuisuus

Syövästä selvinneistä lapsista yli 60 prosenttia ei elä tervettä aikuisuutta. Jopa kaksi kolmesta selvinneestä kärsii syövän aiheuttamista myöhäishaitoista, kuten toisesta syövästä, hedelmällisyyden alenemasta, sydän- ja verisuonisairauksista, kehitys- ja oppimishäiriöistä tai psykososiaalisista häiriöistä.

“Syövästä selviytyneiden pitkä odotettavissa oleva elinikä korostaa myöhäishaittojen yksilöön ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia. On tärkeää tutkia, millaista tehokas ja vaikuttava, terveysriskejä koskeva neuvonta on. Lisäksi on selvitettävä, mikä on syövästä selvinneiden hoidossa olennaista, jotta sairastavuutta voitaisiin vähentää”, dosentti ja syöpätutkija Päivi Lähteenmäki sanoo.

Aamu on rahoittanut vuodesta 2016 alkaen yli 150 000 eurolla Lähteenmäen ja työryhmän myöhäisvaikutuksia koskevaa syöpäselviytyjien terveydentilaa ja elämänlaatua parantavaa tutkimusta ja kehittämistyötä STEP-hankkeessa.

Aamu tukee myös Lähteenmäen tekoälytutkimusta. Tutkimuksessa tunnistetaan tekoälyn avulla sairaskertomuksista jatkohoitoon vaikuttavia riskitekijöitä ja etsitään ne potilaat, jotka tarvitsevat tehokkaampaa tukea syövästä selviytymiseen. Tekoälytutkimus on saanut tähän mennessä 28 000 euron rahoituksen.