Suomi vahvasti mukana lasten ALL:n kansainvälisen suurprotokollan valmistelussa

Akuutti lymfaattinen leukemia eli ALL on lapsuusiän yleisin syöpä. Siihen sairastuu noin viisikymmentä suomalaista lasta vuosittain. 87 prosenttia lapsista, jotka sairastuvat akuuttiin lymfaattiseen leukemiaan, voidaan kuitenkin parantaa pysyvästi.

Vaikka Suomessa tulokset ALL-potilaiden hoidossa ovat huipputasolla, potilaiden hoitoa kehitetään jatkuvasti. Vain hoitoa kehittämällä eli hoito-ohjelmiin osallistumalla kaikki sairastuneet lapset paranevat pysyvästi.

 

 

Uuden ALLTogether-hoito-ohjelman pilotointi alkaa pian

Suomessa aukeaa vuoden 2020 alussa uusi ALLTogether-hoito-ohjelma eli protokolla, jota pilotoidaan vuoden 2019 aikana. ALLTogether-hoito-ohjelmaan kuuluu Suomen lisäksi kolmetoista maata Euroopasta.

“Pohjoismaisten lasten syöpälääkärien NOPHO-yhteistyöllä on ollut vahva rooli siinä, että ALLTogether on syntynyt. Olen ollut mukana valmistelemassa protokollaa ihan alusta alkaen. Minun lisäkseni hoito-ohjelman ovat olleet myötävaikuttamassa myös esimerkiksi Oulun yliopistollisen sairaalan Riitta Niinimäki, Tampereen yliopistollisen sairaalan Olli Lohi, Turun yliopistollisen keskussairaalan Päivi Lähteenmäki ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Jukka Kanerva ja Ulla Wartiovaara-Kauton”, sanoo Helsingin yliopistollisen keskussairaalan veritauti- ja kantasoluyksikön osastonylilääkäri Mervi Taskinen.

Osaston yl. Mervi Taskinen

Taskinen on Suomessa hoito-ohjelman päätutkija. Koko ALLTogetherin päätutkija on ruotsalainen Mats Heyman ja hänen parinaan toimii kanssapäätutkija, brittiläinen John Moppett.

“Suomi on ollut aiemminkin mukana valmistelemassa pohjoismaisia hoito-ohjelmia, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme olleet mukana näin suuressa roolissa kansainvälisessä protokollassa”, Taskinen toteaa.

Tavoitteena tarjota uusia hoitomuotoja tai keventää hoitoa

Yhden vuoden aikana ALLTogether-protokollalla hoidetaan noin tuhat potilasta. Sitä käytetään noin 5–7 vuotta ja sen jälkeen tulokset julkaistaan kaikkien saataville. Koska ALLTogether-protokollaan saadaan kerättyä yhteensä noin 6500 potilasta, saadaan sillä aikaan merkittävää tietoa ALL-potilaiden hoitamisesta.

“Hoito-ohjelman tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia hoitoja potilasryhmille, joille perinteinen solunsalpaajahoito ei riitä eli alihoidetuille. Toisaalta taas arvioimme, että osa potilaista on tällä hetkellä ylihoidettuja, ja he saattaisivat parantua vähän pienemmälläkin määrällä hoitoa. Samalla siis hoito-ohjelman tavoitteena on vähentää entisestään potilaiden hoidon toksisuudesta saamia haittavaikutuksia”, Taskinen selittää.

Alihoidettujen potilaiden ryhmä koostuu niistä, joiden tauti uusii. Tällä hetkellä potilasryhmää on hoidettu lisäämällä solunsalpaajien määrää, joten heille halutaan tarjota innovatiivisia hoitoja, kuten CART-T-soluterapiaa, jota on pidetty mullistavana uutena hoitomuotona.

“Kun olemme niin hyvissä hoitotuloksissa kuin Suomessa nyt ollaan, pienetkin asiat merkitsevät”, Mervi Taskinen sanoo.

Hoito-ohjelman tavoitteena on nostaa ALL:aan sairastuneiden paranemisennustetta kaikkien potilaiden osalta lähelle 90 prosenttia. Samalla hoidon haittavaikutuksia vähentämällä nostetaan potilaiden elämänlaatua jo hoitojen aikana ja taataan terve elämä hoitojen jälkeen.

 

Suurin lapset ja nuoret aikuiset yhdistävä protokolla

ALLTogether-protokollan runko on rakennettu jokaisen osallistuvan maan tietojen perusteella. Protokollaan osallistuvat potilaat tullaan ohjaamaan hoitoon leukemiasolujen geneettisten muutosten ja sen mukaan, miten potilaat reagoivat alkuvaiheen hoitoon.

“Tämä taitaa olla suurin protokolla, joka kerää yhteen lapset ja nuoret aikuiset, ja jossa heidän sairauttaan hoidetaan samalla tavalla”, Taskinen uskoo.

ALL:n lapsipotilaista ainoastaan alle 1-vuotiaat, Philadelphia-kromosomi positiivista akuuttia lymfaattista leukemiaa sairastavat ja he, joilla ALL on uusinut eivät kuulu protokollan piiriin.

AAMU on myöntänyt 114 170 euron apurahan ALLTogether-tutkimukseen Apuraha on vuodelle 2019, jolloin hoito-ohjelman valmistelu alkaa. ALLTogether on syntynyt kahdeksan Euroopassa toimivan lasten syöpäsairauksien hoitoa suunnittelevan ja johtavan yhteenliittymän yhteisenä ponnistuksena kohti entistä parempaa akuutin lymfoblastileukemian hoitoa. Mukana on 14 Euroopan maata, ja arviolta 1100 leukeamiaa sairastavaa lasta tullaan hoitamaan vuosittain protokollalla. ALLTogether edustaa merkittävää ja laajaa tutkimusta.

 

Lue lisää lasten syöpätutkimuksesta ja Aamu Säätiön rahoituskohteista:

NOPHO: https://aamusaatio.fi/tee-lahjoitus/tuen-kohteet/pohjoismainen-nopho-yhteistyo/

Olli Lohi: https://aamusaatio.fi/2017/10/25/lasten-syopalaakari-olli-lohi-lasten-varhaisvaiheen-laaketutkimuskeskus-mahdollistaa-osallistumisen-eturintaman-syopahoidon-kehittamiseen/

Päivi Lähteenmäki: https://aamusaatio.fi/2017/09/15/suomalaiset-lasten-syopalaakarit-huolissaan-jotta-voisimme-olla-mukana-taistelussa-sadan-prosentin-paranemisen-puolesta-tarvitsemme-lisaa-yksityista-rahoitusta/