Lasten leukemiaa tutkitaan seeprakaloilla – oppia haetaan huippuyliopistosta Yhdysvalloista

Väitöskirjatutkija Saara Laukkanen lähti Harvardin huippuyliopistoon syventämään osaamistaan T-soluisen akuutin lymfoblastisen leukemian tutkimuksesta ja seeprakalojen käyttämisestä lasten veritautien tutkimukseen. Opit hän tuo takaisin Suomeen ja jakaa omalle tutkimusryhmälleen. Näin varmistetaan huipputasoinen lasten leukemioiden tutkimus.

Syksyllä 2018 Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Saara Laukkanen pakkasi laukkunsa ja lensi Bostoniin, Yhdysvaltoihin. Sieltä löytyy yksi maailman arvostetuimmista yliopistoista, Harvard.

Väitöstutkija Saara Laukkanen Harvardissa. Laukkasen tutkimusryhmästä myös muutama muu lähtee ulkomaille syventämään tietojaan.

 

Harvardissa Laukkanen edistää tutkimustaan ja väitöskirjaansa puoli vuotta. Hän työskentelee leukemiaa tutkivan professori David Langenaun tutkimusryhmässä.

Langenaun tutkimusryhmää voidaan pitää yhtenä maailman huipuista T-solujen akuutin lymfoblastisen leukemian tutkimuksessa. Samaa leukemian muotoa käsittelee myös Laukkasen väitöstutkimus.

 

Parempaa hoitoa T-solujen akuuttiin lymfoblastiseen leukemiaan

Leukemia on lasten syövistä yleisin. Valtaosa sitä sairastavista lapsista sairastuu akuuttiin lymfoblastileukemiaan eli ALL:n. Noin 85 prosentilla ALL:ään sairastuneista lapsista syöpä on B-soluissa. T-soluinen ALL on harvinaisempi, ja sitä sairastavia on kaikista ALL-lapsista noin 15 prosenttia.

Lasten leukemioiden ennuste on pääsääntöisesti hyvä. Laukkasen tutkiman tutkiman T-solujen akuutin lymfoblastisen leukemian ennusteet ovat kuitenkin tavallista huonommat erityisesti silloin, jos syöpä uusiutuu.

“Sen vuoksi uusille lääkehoidoille on tarvetta. Väitöskirjani käsittelee niiden löytämistä. Ihannetapauksessa tunnistamme uuden tehokkaamman lääkkeen, joka voidaan huolellisten jatkotutkimusten jälkeen ottaa tulevaisuudessa osaksi hoito-ohjelmaa muiden lääkkeiden rinnalle. Uusiutuvan leukemian selättämisen lisäksi uudet lääkkeet voivat mahdollistaa myös sivuvaikutuksia aiheuttavan lääkityksen vähentämisen,” Laukkanen kertoo.

Leukemia on kattokäsite hyvin monenlaiselle erilaiselle syövälle. Siksi tutkimuksella on äärimmäisen tärkeä rooli siinä, että leukemian kaikki eri alatyypit opitaan tuntemaan paremmin. Vain se mahdollistaa paremman ja yksilöllistetyn hoidon kehittämisen.

 

Seeprakalat sopivat lasten veritautien tutkimiseen

Laukkanen kuuluu Suomessa dosentti, ylilääkäri Olli Lohen tutkimusryhmään, joka tutkii lasten leukemioita. Langenaun ja Lohen tutkimusryhmiä yhdistää se, että kummatkin käyttävät veritautien tutkimukseen seeprakaloja.

Laukkasen mukaan seeprakaloja on käytetty jo pari vuosikymmentä veritautien tutkimuksessa. Niissä on ihmisten kanssa yllättävän paljon samaa, joten ne sopivat hyvin tutkimusmalleiksi. Seeprakaloilta löytyvät samat verisolutyypit kuin ihmisiltä ja niiden verisolut kehittyvät huomattavan samankaltaisesti. Tutkimuksissa usein käytettyihin hiiriin verrattuna seeprakalat ovat myös kustannustehokkaampi vaihtoehto.

Punaisena fluoresoivalla merkkiaineella värjätyt leukemiasolut erottuvat elävän seeprakalan mikroskooppikuvassa.

 

Malleilla voidaan mallintaa esimerkiksi tietynlaisen geenin vaikutusta leukemian kehittymiseen tai tutkia lääkkeen kykyä hävittää leukemiasoluja seeprakalasta. Langenaun tutkimusryhmä on kehittänyt useita seeprakalamalleja, joita hyödynnetään muun muassa Tampereella.

Yhdessä seeprakalayksikössä kaloja voi olla yli kymmeniätuhansia. Kuvassa näkyy osa Harvardin seeprakalayksiköstä. Yksittäisessä tutkimuksessakin kaloja voi olla käytössä yli tuhat.

 

Bostonin-vierailullaan Laukkasen on tarkoitus syventää osaamistaan seeprakalojen käyttämisestä leukemian tutkimuksessa ja jakaa oppimansa Suomeen palattuaan omalle tutkimusryhmälleen.

“Olemme vastikään itse tunnistaneet uuden täsmälääkkeen T-ALL:n hoitoon. Nämä kokeet tehtiin kuitenkin soluilla, joten nyt selvitämme täsmälääkkeen toimivuutta sekä yksin että yhdessä muiden leukemialääkkeiden kanssa eliötasolla. Näin saamme tärkeää lisäinformaatiota hoidon toimivuudesta. Se on välttämätön ensiaskel ennen mahdollisia kliinisiä lääketutkimuksia. Saaran tutkimusvierailu maailmanluokan laboratoriossa on huikea mahdollisuus oppia lisää leukemiamallintamisen salaisuuksista ja samalla nähdä eri tutkimusryhmän tapoja tehdä tiedettä”, Olli Lohi iloitsee.

Dosentti, ylilääkäri Olli Lohi, TAYS

 

Seeprakaloista oppimisen ja oman väitöskirjan edistämisen lisäksi Laukkanen on Bostonissa myös verkostoituakseen oman alansa tutkijoihin.

“Kun tutkimusryhmään luo henkilökohtaisen siteen, yhteistyö on jatkossa luontevampaa ja helpompaa. Ilman yhteistyötä esimerkiksi minun tutkimaani T-soluista ALL:ää ei voisi tutkia kunnolla. Näytemäärät jäisivät liian pieniksi.”

AAMU Säätiö tukee dos. Olli Lohen johtamaa tutkimustyötä kehittää uusia hoitomuotoja lasten leukemian eri muotoihin.

Akuutti leukemia on lasten yleisin syöpä. Leukemioiden ennusteet ovat parantuneet ja viimeisimpien tutkimustulosten mukaan saavutetaan jo 95 prosentin paranemisennuste. Hoidot ovat edelleenkin pitkiä ja niistä aiheutuu lyhyt- ja pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Joidenkin leukemioiden esim. ns vauvaleukemian eloonjäämisennuste on vain 50 prosenttia. Näiden syiden vuoksi lasten syöpähoitoja on jatkuvasti kehitettävä paremiksi ja löydettävä uusia hoitojamuotoja syöpää sairastaville lapsille.

Voittoa tavoittelematon AAMU Säätiö mahdollistaa parhaan hoidon syöpään sairastuneille lapsille. Kohdistamme lahjoitukset lasten syöpähoidon tutkimukseen ja hoidon kehityshankkeisiin. Mahdollistetaan yhdessä entistä paremmat hoidot jokaiselle syöpään sairastuneelle lapselle. Auta AAMUa ja lahjoita!

Lue lisää AAMU Säätiön tekemästä työstä:

https://aamusaatio.fi/2018/10/22/suomi-vahvasti-mukana-lasten-alln-kansainvalisen-suurprotokollan-valmistelussa/

https://aamusaatio.fi/2017/10/25/lasten-syopalaakari-olli-lohi-lasten-varhaisvaiheen-laaketutkimuskeskus-mahdollistaa-osallistumisen-eturintaman-syopahoidon-kehittamiseen/