12 000 euron apuraha lasten psykososiaalisen tuen kehittämiseen

Aamu Säätiö on myöntänyt 12.000 euron apurahan syöpää sairastavien lasten hoidon aikana annetun psykososiaalisen tuen kehittämiseen. ”On tärkeä yhtenäistää niin lapselle kuin hänen perheelleen kohdistetun moninaisen psykososiaalisen tuen toimintatapa ja laatu”, kertoo lastensyöpälääkäri dos. Päivi Lähteenmäki.