15 000 euron apuraha myöhäisvaikutusten varhaiseen tunnistamiseen ja seurantaan

Aamu Säätiö on myöntänyt 15.000 euron apurahan lasten syövästä Selviytyneiden Terveys ja Elämänlaatu Paremmaksi eli STEP-hankkeelle. STEPin tavoite on rakentaa systemaattinen seuranta lapsuusiän syövän aiheuttamien myöhäishaittojen tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa ja niistä kärsivien lasten ja aikuisiän saavuttaneiden ohjaaminen oikeanlaiseen hoitoon.

12 000 euron apuraha lasten psykososiaalisen tuen kehittämiseen

Aamu Säätiö on myöntänyt 12.000 euron apurahan syöpää sairastavien lasten hoidon aikana annetun psykososiaalisen tuen kehittämiseen. ”On tärkeä yhtenäistää niin lapselle kuin hänen perheelleen kohdistetun moninaisen psykososiaalisen tuen toimintatapa ja laatu”, kertoo lastensyöpälääkäri dos. Päivi Lähteenmäki.

Aamu Säätiön toiminta on avointa ja läpinäkyvää

Uutisissa ja sosiaalisessa mediassa on keskusteltu viime päivien aikana kiivaasti hyväntekeväisyyden läpinäkyvyydestä. Aamu Säätiölle avoimuus on toiminnan edellytys. Aamu Säätiön toiminnassa alusta alkaen mukana ollut ekonomi ja emeritusprofessori Sixten Korkman tiivistää, ”Hyväntekeväisyys on moraalinen kannanotto”.